„Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, készen kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát.”
Brian Tracy

 

 

 1. Bevezetés

1.1. A felmérésben érintett vállalkozás, vagyis a szolgáltató bemutatása: Crew Agency Korlátolt Felelősségű Társaság

A Crew Agency Kft 1998-ban alakult. Tevékenységét munkaerő kölcsönzés és munkaerő közvetítés képezik. A két területet egy kidolgozott karrier-terv köti össze. Dolgozatomban a munkaerő közvetítéssel kapcsolatos kérdésekre próbálok a későbbiekben választ találni.

1.1.1. Tevékenységek ismertetése

1.1.2. Munkaerő kölcsönzés

A vendéglátásban történt tendencia váltások eredményeként egyre jellemzőbb irányzat az alkalmi munkaerő foglalkoztatása.
Felismerve ezt az irányváltást jött létre a Crew Agency Kft munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó részlege. Alkalmi munkavállalás lehetőségét kínálja egyetemista, vagy pályakezdő munkavállalók számára, továbbá azoknak, akik jövedelem kiegészítésként a vendéglátásban látnak lehetőséget.

1.1.3. Munkaerő közvetítés

A munkaerő közvetítéssel foglalkozó részleg küldetése angol és/vagy német nyelvtudással rendelkező vendéglátó-, és szállodaipari személyzet közvetítése első sorban folyami-, és óceánjáró hajókra, ezen felül külföldi éttermekbe.

Az ügynökség feladata, hogy felmérve a munkavállalók képességeit, olyan munkalehetőséget találjon számukra, ahova a szakmai tapasztalatuk, nyelvtudásuk alapján alkalmasak az adott feladatok elvégzésére.
A Crew Agency Kft teljes körű ügyintézést nyújt a jelentkezési procedúrától a kiutazás, vízumok, orvosi papírok, esetleges speciális biztonsági tanfolyamokon keresztül egészen a hazatérésig.

1.1.4. A kiépített karrierterv

Tudván azt, hogy a hajótársaságok nagyon magas elvárásokat támasztanak a munkavállalókkal szemben, – mind szaktudás, nyelvtudás, megelőző munkatapasztalat minősége és időtartama tekintetében – sokszor nem megvalósítható a pályakezdők álláshoz juttatása. Ezt felismerve lett kidolgozva a jelentkezők számára egy komplett karrierterv. Az ügynökség referenciaszerzési lehetőséget biztosít Budapest legnevesebb szállodáiban, majd a kellő szakmai tudás és referencia birtokában – cca 1-2 év – a külföldi hajós munkák is elérhetővé válnak számukra. Így kapcsolódik össze a munkaerő kölcsönzéssel, valamint a munkaerő közvetítéssel foglalkozó két részleg.

1.2. A felmérésben érintett szolgáltatás, vagyis a külföldi hajós munka ismertetése

Külföldi tulajdonban lévő hajótársaságok folyamon, valamint óceánon közlekedő luxushajóin végezhető vendéglátó-, és szálloda ipari munkák. A szerződések minden esetben határozott időre szólnak. A hajókon heti hét munkanap van, osztott műszakokban. Nincsenek szabad napok, csak szabad órák a műszakok között. A napi átlag ledolgozandó órák száma 12-14 óra. Hosszabb időtartamú szerződések esetén (6-9 hónap) lehetőség van 1-2 hét szabadság kivételére. A társaságok mindig biztosítanak lehetőséget a szakmai fejlődésre, karrierépítésre (ingyenes szakmai képzések a fedélzeten). Szállás és ellátás minden esetben díjmentesen áll a munkavállalók rendelkezésére.

1.2.1. Folyami hajók

A Crew Agency Kft partnerei tulajdonában álló hajók Európa szerte: Duna, Rajna, Majna és Elba folyókon közlekednek. A folyami hajózás szezonális, a szezon minden évben márciustól novemberig tart. Tehát egy szezonszerződés 8-9 hónapra szól. Mivel mindig szükség van utánpótlásra, (üresedés betegség miatt, elbocsájtott dolgozó felszabadult pozíciója, felmondott dolgozó felszabadult pozíciója, nyári szabadságolások) ezért a szezon alatt előfordulhatnak rövidebb időtartamú szerződések is. Ezek általában 1-6 hónap közötti időtartamra szólnak. Az elvárások betölteni kívánt pozíciónként különbözőek. Minimum elvárás az alap szintű angol, vagy német nyelvtudás. Az elvárt nyelvtudás szintjét befolyásolja, hogy milyen területen végzendő a munka („guest area” vagy „back ground”) Bizonyos pozíciók betöltését a nyelvtudáson és a megfelelő minőségű és időtartamú szakmai tapasztalat meglétén felül, szakirányú képesítéshez is kötnek.

Folyami hajókon betölthető pozíciók, és a munkakörökhöz tartozó elvárások:

 • Kisegítő pozíciók (konyhai kisegítő, mosodai dolgozó) : alap szintű angol, vagy német nyelvtudás, nem szükséges szakirányú képesítés, vagy előzetes szakmai tapasztalat
 • Szobalány: alap szintű angol, vagy német nyelvtudás, nem szükséges szakirányú képesítés, szükséges minimum 6 hónap előzetes szakmai tapasztalat
 • Konyhai pozíciók (szakács, cukrász, pék): legalább erős alap szintű angol, vagy német nyelvtudás, szakirányú képesítés, minimum 1-2 év előzetes szakmai tapasztalat
 • Báros: legalább közép szintű angol, vagy német nyelvtudás, nem feltétlenül szükséges szakirányú képesítés, minimum 1-2 év előzetes szakmai tapasztalat
 • Felszolgáló: legalább közép szintű angol, vagy német nyelvtudás, nem feltétlenül szükséges szakirányú képesítés, minimum 2 éves előzetes szakmai tapasztalat
 • Éjszakai recepciós/recepciós: magas szintű angol, és/vagy német nyelvtudás, nem feltétlenül szükséges, de előny a szakirányú képesítés, minimum 2 éves szállodában szerzett szakmai tapasztalat szükséges.
 • Felsővezetői pozíciók (étteremvezető, szálloda menedzser): kiváló angol és/vagy német nyelvtudás, szakirányú képesítés, többéves, azonos pozícióban szerzett 4-5 csillagos szállodai tapasztalat.

 

1.2.2. Óceánjáró hajók

A Crew Agency Kft partnerei tulajdonában álló hajók világszerte mindenfelé közlekednek, egész évben, tehát nincsenek szezonok. A szerződések 6 hónapra szólnak és megújíthatók. A hajótársaságok munkavállalókkal szemben támasztott elvárásai általában lényegesen magasabbak. Az elérhető pozíciók tárháza is jóval kisebb. Minden munkakör betöltéséhez szükséges előzetes szakmai tapasztalat, valamint a hajós tapasztalat előny, de sok esetben alapkövetelmény is lehet.

Óceánjáró hajókon betölthető pozíciók, és a pozíciókhoz tartozó elvárások:

 • Szobalány: minimum erős alap szintű angol, vagy német nyelvtudás, minimum 6 hónapos, 4-5 csillagos szállodában szerzett előzetes szakmai tapasztalat. Hajós tapasztalat előny
 • Szakács: minimum középszintű angol, vagy német nyelvtudás, szakirányú képesítés, minimum 2 éves, 4-5 csillagos szállodában szerzett szakmai tapasztalat, külföldi, vagy hajón szerzett munkatapasztalat előny
 • Felszolgáló: minimum erős középszintű angol, vagy német nyelvtudás, nem feltétlenül szükséges szakirányú képesítése, szükséges azonban minimum 2 éves, 4-5 csillagos szállodában szerzett szakmai tapasztalat. Külföldi, vagy hajós tapasztalat előny
 • Báros: minimum erős középszintű angol, vagy német nyelvtudás, szakirányú képesítés, minimum 2 éves 4-5 csillagos szállodában szerzett tapasztalat, külföldi, vagy hajós munkatapasztalat előny

 

1.2.3. Folyami hajók és óceánjáró hajók közti különbségek rövid bemutatása

Az első és egyik legfontosabb a hajók mérete közti különbség, ebből kifolyólag más a személyzet összetétele és mennyisége is. Míg az óceánjárók több ezer fős vendéglétszámmal és az őket kiszolgáló minimum 500 főből álló crew-val (hajós személyzet) közlekednek, addig a folyami hajókon általában 120 fő a vendéglétszám és 50-60 fő a személyzet. Ebből adódóan az óceánjárók személytelenebbek, a folyami hajók légköre sokkal családiasabb. Folyami hajón könnyebb bizonyítani a rátermettséget, a dolgozni akarást, sokkal több figyelem jut a dolgozókra, így valamivel egyszerűbb a szakmai előrejutás is. A munkarend mind a folyami-, mind az óceánjáró hajóknál megegyezik. A szabadidő eltöltése történhet a fedélzeten, kikötéskor szárazföldön, vagy a hajón szervezett ingyenes képzéseken, mely nagyban hozzájárul a későbbi előléptetéshez. A hajók útvonalai szempontjából az óceánjáró hajók több kalandot rejtenek magukban. A bérek színvonala nagyságrendileg azonos.

 

 

 

 

 

 1. A kutatás célja

A Crew Agency Kft munkája során megfigyelte, hogy megközelítőleg változatlan jelentkezőszám mellett, mégis évről évre nehezebb a hajótársaságok igényeinek megfelelő munkaerő biztosítása mind megfelelő nyelvtudás, vagy elvárt szaktudás tekintetében.

Kutatásom célja, hogy felmérjem, milyen tényezők szerint, és hogyan alakult az elmúlt években a külföldi hajós munkavállalás népszerűsége és elérhetősége a magyar munkavállalók körében, valamint megfigyeljem, milyen szolgáltatásbeli módosításokra/fejlődésre lenne szükség, hogy a célcsoport elérése optimalizálódjon.

 

 1. A kutatás módszertana

Kutatásom primer kutatás.

A kutatás internetes, ad-hoc jellegű kérdőíves megkérdezésen alapul (CAWI), a problémát kvantitatív módszerekkel kívánom feltárni. A mintavétel nem véletlenszerű, hanem elbírálásos, hiszen a kutatás témáját illetően elengedhetetlen, hogy a megkérdezettek bizonyos kritériumoknak megfeleljenek. Ezek a következők: magyar nemzetiségű, hajós munkatapasztalattal rendelkező, angol, vagy német nyelvtudással bíró munkavállalók. Szűrőként a vállalati adatbázis szolgál.

 

 1. A minta bemutatása

A sokaság jelen esetben a magyar munkavállalók közössége.

Célcsoport a már külföldi hajós munkatapasztalattal rendelkező dolgozók összessége. A minta egy 300 fős célcsoport, akik a kutatási terület szempontjából megfelelnek az előzőekben leírt kritériumoknak.

Mintavételi keret: Crew Agency Kft adatbázisa

A kérdőívet kitöltők száma: 300 fő, tehát N=300

A megkérdezettek 21-50 év közötti, angol vagy német nyelvtudással és külföldi hajós munkatapasztalattal rendelkező nők és férfiak. Demográfiai eloszlás tekintetében a kitöltők 33 %-a 21-30 év közötti, 50 %-a 31-40 év közötti, 17 %-a 41-50 év közötti magyar állampolgár.

A kitöltők 47%-a nő, 53%-a férfi:

Életkori megoszlás:

Nembeli megoszlás:

 

 

 

 1. Kutatási eredmények, online kérdőíves megkérdezés alapján

Rendelkezik Ön idegenforgalmi/vendéglátó ipari szakképesítéssel?

Igen   130 43%
Nem 150 50%
Folyamatban lévő képzés 20 7%

 

Az eredmények is jól mutatják, hogy a többség szakirányú képesítés hiányában kezdi meg külföldi hajós munkavállalását. A megfelelő szakképesítés hiánya hosszú távon problémát jelenthet a megfelelő utánpótlás biztosítása szempontjából.

Honnan értesült a hajós munkavállalás lehetőségéről?

Ismerőstől 180 60%
Internetről 100 33%
Tanulmányok révén 10 3%
Egyéb: hirdetés 10 3%

Többnyire személyes ajánlás alapján jut a munkavállalók tudomására a külföldi hajós munkavállalás lehetősége. Második helyen az internetes információszerzés áll. Elenyésző a tanulmányok révén, vagy egyéb módon (pl.: print hirdetés) értesültek száma.

Milyen módon jutott ki hajóra?

Közvetítő ügynökségen keresztül 240 80%
Közvetlenül a hajótársaság alkalmazott 10 3%
is-is 50 17%

Jellemzően, még mindig jelentős a munkaerő közvetítő ügynökség szerepe. Ennek oka többnyire az ügynökség által megfelelően kiépített kapcsolatrendszer a hajótársaságokkal, valamint a teljes körű ügyintézés átvállalása.

Hány szerződést töltött le hajón?

<1 0 0%
1 80 27%
2-5 150 50%
5< 70 23%

Jól megfigyelhető, hogy jellemzően hosszabb időtartamra terveznek a munkavállalók, ez visszavezethető a megtakarítási célokra, valamint a karrierépítési igényre.

Előfordult, hogy a szerződés lejárta előtt szállt le Ön a hajóról?

Nem 250 83%
Igen 50 17%

Az előző kérdésre igennel felelők indoklása, a válaszok:

 • Családi gondok, egészségügyi gondok.
 • betegség miatt
 • Nem feleltek meg a körülmények
 • házasságkötés miatt

Sajnos, olykor előfordul, hogy a munkavállaló nem tölti le a szerződés időtartamát, a fent felsorolt indokok, a tapasztalatok alapján átlagosnak mondhatók.

Folyami, vagy óceánjáró hajón dolgozott?

Folyamin 220 73%
Óceánjárón 30 10%
Mindkettőn 50 17%

A többség folyami hajón vállal munkát, ez több szemponttal is indokolható: kevés szakmai tapasztalat, a munka könnyebbsége, kisebb vendéglétszám, családiasabb légkör. Ezeket a szempontokat a következő kérdésre adott válaszok is alátámasztják.

Amennyiben az előző kérdésnél a „Mindkettőn”-t jelölte meg, kérem fejtse ki pár szóban, melyik tetszett jobban! Amennyiben Önt ez a kérdés nem érinti, kérem hagyja ki, és lépjen a következő kérdésre!

A leggyakoribb válaszok:

 • Folyami hajó, mert nem annyira gépies.
 • Folyami, könnyebb munka, meghittebb légkör.
 • Óceán: világlátás, új tapasztalat. Folyam: közelebbi munkaterület, családiasabb hangulat, jobb kereset. Ezek alapján mindkettőben van pozitívum és negatívum is. Talán a folyam jobb 1 fokkal.
 • Óceánjáró: világlátás
 • Mindenek 2 oldala van, az óceánon keményebben kell dolgozni, szép helyekre lehet eljutni, a folyami nyugodtabb, zártabb a közösség, és nem olyan stresszes a munka.

 

Milyen idegen nyelvtudással szállt Ön hajóra?

Angol 220 73%
Német 50 17%
Mindkettő 30 10%

A többség angol nyelvtudással rendelkezik, ez alátámasztja az ügynökség tapasztalatait, miszerint jelentős hiány jelentkezett a német nyelvtudású munkavállalók rendelkezésre állásában.

Milyen szintű volt a nyelvtudása az első hajós munkavállalása előtt? – Milyen szintre fejlődött a nyelvtudása a hajón töltött idő alatt?

Általánosságban elmondható, hogy külföldi hajós munkavállalás alkalmával minimum 1 szintet erősödik a munkavállalók nyelvtudása a folyamatos használat miatt. A többség erős társalgási szintet ér el.

A többség azonban angol nyelvtudású, így mindenképp elmondható, hogy a német nyelvű hajók esetében nehezebb a megfelelő munkaerő utánpótlása.

Milyen pozícióban dolgozott legtöbbször hajón?

Konyhai kisegítő / mosodás / szobalány 100 33%
Konyhai pozícióban (szakács, cukrász, pék) 50 17%
Báros 40 13%
Felszolgáló 50 17%
Recepciós / éjszakai recepciós 30 10%
Egyéb válaszok alapján (Maitre d’hotel, custodial host, fodrász) 30 10%

 

A többség a kisebb felelősségkörrel járó munkaterületeken helyezkedik el. Ez indokolható a csekély szaktudással és munkatapasztalattal, a nyelvtudás szintjével. De még ezekben a pozíciókban is magasabb az átlag kereset, mint belföldön. Ismét alátámasztást nyer a tapasztalat, miszerint hiányállapot lépett fel a megfelelő szakképesítéssel rendelkezők számában.

Volt-e előléptetése a hajós munkavállalása(i) alkalmával?

Igen 120 40%
Nem 180 60%

Ha igen, mi volt a legmagasabb betöltött pozíciója?

Leggyakoribb válaszok:

 • asst team waitress
 • Nappali recepciós
 • Maitre d’ / ass Hotel Manager
 • housekeeping
 • Maitre’d
 • Recepciós
 • Chef De Partie
 • Barkeeper
 • sous chef
 • bartender
 • Konyhafőnök

Az eredmények tükrében elmondható, hogy minimum 2 szerződés letöltése szükséges az előbbre jutáshoz. Jellemzően minimum egy pozíciószintet lépnek feljebb a munkavállalók, a hajón töltött idővel arányosítható a fejlődés mértéke is. Évről-évre magasabb pozíciószint érhető el.

Könnyebb, vagy nehezebb volt hajón helyt állni, mint amire számított?

Könnyebb 50 17%
Nehezebb 120 40%
Várakozásomnak megfelelő 130 43%

 

A hajókon végzendő munka igen megterhelő, mind fizikai, mind szellemi téren. Sok esetben tapasztalható, hogy a teljes körű tájékoztatás ellenére is az átlagban csak a munkavégzés alkalmával tudatosul a vállalt nehézség: hosszú munkaidő, rendkívüli munkarend, valamint a szeparáltság, a szeretteiktől való hosszú távollét.

Hány évesen kezdett hajózni?

Az átlag életkor hajós munkavállalás kezdetekor 26 év. Megfigyelhető, hogy ebben az időben rendelkeznek a jelentkezők megfelelő szakmai tapasztalattal, de még kellőképp nagy bennük az igény mind a szakmai fejlődés, mind az anyagi gyarapodás iránt, ezzel megalapozva egy sikeres jövőt.

Mikor dolgozott hajón?

1980-1990 között 0 0%
1990-2000 között 30 10%
2000 után 270 90%

 

Mennyi volt a havi átlagkeresete a hajón? (Euróban)

500 – 800 EUR 20 7%
801-1000 EUR 60 20%
1001-1500 EUR 100 33%
1501-2000 EUR 110 37%
2000 felett EUR 10 3%

 

Általánosságban elmondható, hogy a legnépszerűbb pozíciókban megkereshető nettó havi bér hajókon havi 1000-2000 €. Forintra átszámítva nem kérdés, hogy a jövő megalapozása tekintetében nagyon is kifizetődő az effajta munkavégzés. A következő kérdés eredményei is ezt igazolják.

Rangsorolja az alábbi állításokat azzal kapcsolatban, hogy miért akar/akart hajón dolgozni? Kezdje a legfontosabbal! A: jó kereseti lehetőség, B: utazás lehetősége, C: nyelvi készségek fejlesztése, D: szakmai fejlődés lehetősége, E: Magyarországon nem tudtam elhelyezkedni a szakképzettségemnek megfelelően

A leggyakoribb elsődleges szempont többnyire mindig a magas kereseti lehetőség, ezt követően pedig a magyarországi elhelyezkedés kapcsán felmerülő nehézségek szerepelnek. Egy réteg az utazás lehetősége miatt vonzódik a hajós munkavállaláshoz, de ebben az esetben is fő szempontok közt szerepel a magas kereset.

Legutóbbi hajós munkája kapcsán értékelje a tapasztaltakat az alábbi szempontok szerint: (1: rossz, 5: kiváló)]

      Közvetítő ügynökség/hajótársaság munkája (tájékoztatás, ügyintézés)

      Fizetés mértéke az elvégzett munkához képest

      Crew ellátása (kabin, étkezések)

      Megtakarítási lehetőség a szerződés időtartama alatt

közvetítő ügynökség/hajótársaság munkája (tájékoztatás, ügyintézés)   fizetés mértéke az elvégzett munkához képest   crew ellátása (kabin, étkezések)   megtakarítás lehetősége a szerződés ideje alatt
1 10 3% 1 10 3% 1 0 0% 1 0 0%
2 10 3% 2 10 3% 2 50 17% 2 10 3%
3 20 7% 3 50 17% 3 60 20% 3 30 10%
4 130 43% 4 150 50% 4 90 30% 4 90 30%
5 130 43% 5 80 27% 5 100 33% 5 170 57%

Az eredmények alapján az ügynökség munkája megfelelő színvonalú mind a tájékoztatás, mind pedig az ügyintézés szempontjából, a fizetések kielégítőek az elvégzett munkához képest, a személyzet ellátása megfelelő, a megtakarítás lehetősége kimagasló.

Miért hagyta abba a hajós munkavállalást?

Nem hagytam abba, még mindig hajó dolgozom 140 47%
Család miatt 60 20%
Belföldön helyezkedtem el / nyugdíjba mentem 30 10%
Nem tetszett / nem éreztem jól magam 20 7%
Betegség miatt 0 0%
Egyéb (a válaszok: más külföldi munka, jobb munka, lejárt szerződés) 50 17%

Jól mutatja az eredmény, hogy elsődleges szempont a hajós karrier feladásánál a család, valamint a már kellő szaktudás megszerzését követően a jobb munkalehetőség (kedvezőbb feltételek) megtalálása.

Tervezi, hogy a jövőben hajón vállal munkát?

Igen 160 53%
Nem 140 47%

 

A megkérdezettek túlnyomó része 21-40 év közötti, részben már családdal rendelkező ex-hajós munkavállaló, részben pedig még a megtakarítás lehetőségét szem előtt tartó jelenlegi hajós munkavállaló.  Felhívja azonban az ügynökség figyelmét arra, hogy változatlanul nagy erőt fordítson a megfelelő utánpótlás felkutatására, hiszen egy fő átlagosan 2-5 szezont tölt el hajón, ahogy ez a kutatás első felében kiderült.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:

Kérdőív

Külföldi hajós munkavállalás népszerűségének és elérhetőségének alakulása a magyar munkavállalók körében

 

Kutatásom célja, hogy felmérjem, miképp változott az elmúlt években a hajós munkavállalás népszerűsége a magyar dolgozók körében. Kérem, hogy a kérdőívet abban az esetben töltse ki, ha van hajós munkatapasztalata! A kitöltés önkéntes és anonim.

 

 • Az Ön neme: (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • férfi

 

 • Rendelkezik idegenforgalmi/vendéglátó ipari szakképesítéssel? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • igen
 • nem
 • folyamatban lévő képzés

 

 • Honnan értesült a hajós munkavállalás lehetőségéről? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • ismerős
 • internet
 • tanulmányok révén
 • egyéb: ………………………………….

 

 • Milyen módon jutott ki hajóra? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • közvetítő ügynökségen keresztül
 • közvetlenül a hajótársaság alkalmazott
 • is-is

 

 • Hány szerződést töltött le hajón? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • <1
 • 1
 • 2-5
 • 5<

 

 • Előfordult, hogy a szerződés lejárta előtt szállt le Ön a hajóról? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!

 

 • nem
 • igen

 

 • Amennyiben az Ön válasza igen, kérem, a szabadon hagyott részen indokolja azt! Amennyiben Önt ez a kérdés nem érinti, kérem, lépjen tovább a következőre!

 

……………………………………………………….

 

 • Folyami, vagy óceánjáró hajón dolgozott? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • folyami
 • óceánjáró
 • mindkettő

 

 • Amennyiben folyami-, és óceánjáró hajón egyaránt dolgozott, melyik tetszett jobban? Kérem, röviden indokolja választását, a szabadon hagyott részen! Amennyiben Önt ez a kérdés nem érinti, kérem, lépjen tovább a következőre!

 

 

……………………………………………………….

 

 

 • Milyen idegen nyelvismerettel szállt hajóra? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 

 • angol
 • német
 • mindkettő

 

 • Milyen szintű volt nyelvtudása a hajóra szálláskor?Több idegen nyelv ismerete esetén, kérem, hogy a legtöbbet használt nyelvet vegye alapul! 1: alap szint, 3: középszint, 5: anyanyelvi szint (Kérem, hogy jelölje meg a megfelelő választ!)

 

1 2 3 4 5

 

 • Milyen szintre fejlődött a nyelvtudása a hajón töltött idő alatt? Több idegen nyelv ismerete esetén, kérem, hogy a legtöbbet használt nyelvet vegye alapul! 1: alap szint, 3: középszint, 5: anyanyelvi szint (Kérem, hogy jelölje meg a megfelelő választ!)

 

1 2 3 4 5

 

 • Milyen pozícióban dolgozott legtöbbször hajón? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • konyhai kisegítő/mosodás/szobalány
 • konyhai pozícióban (szakács, cukrász, pék)
 • báros
 • felszolgáló
 • éjszakai recepciós/recepciós
 • egyéb: …………………………………

 

 

 • Volt-e előléptetése a hajós munkavállalása(i) alkalmával?
 • igen
 • nem

 

 • Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, mi volt a legmagasabb betöltött pozíciója? (Kérem, írja le a szabadon hagyott részre!) Amennyiben Önt ez a kérdés nem érinti, kérem, lépjen tovább a következőre!

 

……………………………………

 

 • Könnyebb, vagy nehezebb volt hajón helyt állni, mint amire számított? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • könnyebb
 • nehezebb
 • várakozásomnak megfelelően

 

 • Hány évesen kezdett hajózni? (Kérem, írja le a szabadon hagyott részre!)

 

……………………………….

 • Mikor dolgozott hajón? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ! Több válasz is megadható!)

 

 • 1980-1990
 • 1990-2000
 • 2000 után

 

 • Mennyi volt a hajón az átlag keresete/hó? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • 500 € – 800 €
 • 801 € – 1000 €
 • 1001 € – 1500 €
 • 1501 €-2000 €
 • 2000 € felett
 • egyéb: ………………

 

 • Rangsorolja az alábbi állításokat 1-5 azzal kapcsolatban, hogy miért akar/akart hajón dolgozni? (1: legfontosabb szempont, 5: legkevésbé fontos szempont.)

 

 • jó kereseti lehetőség __
 • utazás lehetősége __
 • nyelvi készségek fejlesztése __
 • szakmai fejlődés miatt __
 • Magyarországon nem tudtam elhelyezkedni a szakmai képzettségemnek megfelelően __

 

 

 

 • Legutóbbi hajós munkája kapcsán értékelje a tapasztaltakat az alábbi szempontok szerint: (1: rossz, 5: kiváló) Kérem, jelölje minden sorban a megfelelőt!

 

  1 2 3 4 5
közvetítő ügynökség munkája (tájékoztatás, ügyintézés)          
fizetés mértéke az elvégzett munkához képest          
crew ellátása (cabin, étkezések)          
megtakarítási lehetőség a szerződés időtartama alatt          

 

 • Miért hagyta abba a hajós munkavállalást? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • nem hagytam abba, még mindig hajón dolgozom
 • család
 • belföldön helyezkedtem el/nyugdíjba mentem
 • nem tetszett, nem éreztem jól magam
 • betegség miatt
 • egyéb: ………………………………………………..

 

 

 • Az Ön jelenlegi életkora: (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • 21-30
 • 30-40
 • 41-50
 • 51<

 

 

 • Tervezi, hogy a jövőben hajón vállal munkát? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)

 

 • igen
 • nem

 

 

 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult kutatásom sikeréhez!